กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขท่อระบายน้ำ ที่ซอยบ้านดอน ซอยราชบุตร

0
124

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ที่ซอยบ้านดอน และแก้ไขรางระบายน้ำอุดตัน ที่ซอยราชบุตร

42534_0.jpg 42538_0.jpg 42605_0.jpg