งานควบคุมโรคฯ ร่วมกับ อสม. ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย ชุมชนศรีบุญเรือง ๑

0
57

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชนศรีบุญเรือง ๑ ร่วมกับ อสม. ชุมชนศรีบุญเรือง ๑

S__33317037_0.jpg S__33317043_0.jpg S__33317038_0.jpg S__33317039_0.jpg