กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณถนนคำสายทอง ซอยเผ่าหอม และถนนสำราญชายโขงเหนือ

0
106

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองช่าง เทศบาลเมืองมุกดาหาร ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณถนนคำสายทอง ซอยเผ่หอม และถนนสำราญชายโขงเหนือ

S__39600149_0.jpg S__39600159_0.jpg S__39600167_0.jpg