งานควบคุมโรคฯ ร่วมกับ อสม. รณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ชุมชนนาโปใหญ่

0
528

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งปวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยออกเดินรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลายที่ชุมชนนาโปใหญ่ ร่วมกับ อสม. ชุม ชุมชนนาโปใหญ่

S__33194265_0.jpg S__33194270_0.jpg S__33194276_0.jpg S__33194267_0.jpg