งานไฟฟ้าออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ชุมชนตาดแคน, ชุมชนศรีมุกดาหาร๑

0
72

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ งานไฟฟ้า กองช่าง ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ที่ชุมชนตาดแคนและชุมชนศรีมุกดาหาร๑ บริเวณซอยตาดแคน๓ ซอยตาดแคน๘ ซอยตาดแคน๑๐ ซอยคาดแคน๑๖ และซอยสยาม

S__46694406.jpg S__46694413.jpg