งานสัตวแพทย์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ชุมชนศรีมงคลเหนือ

0
112

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป งานสัตวแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ชุมชนศรีมงคลเหนือ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทั้งหมด ๓๗ ตัว

23F9A162-D388-4DB8-8517-16F18B00F9FB_0.jpg 9C08430C-0CC1-465F-9CDB-CC5B070CF907_0.jpg B3618DA5-B3D3-4D53-B8F2-B4703224D23B_0.jpg E7CFAD91-CF59-48E0-A383-B243C5FF8719_0.jpg