ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผาศพวัดป่าศิลาวิเวกชุมชนค่ายลูกเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)