งานสัตวแพทย์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ที่ชุมชนนาโปน้อย

0
93

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาประชาคมชุมชนนาโปน้อย มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทั้งหมด ๕๙ ตัว โดยงานสัตวแพทย์กำหนดลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ทั้ง ๓๔ ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน – ๕ มิถุายน ๒๕๖๗

5B81CC99-8B15-436A-BC25-5742BC1D59D1_0.jpg 3ABF04D5-C603-4D04-9E62-7D437793721E_0.jpg 9A8671F8-E52C-4ED4-95F8-9221323B0834_0.jpg