พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศแด่ พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันตุราช (เจ้าจันทกินรี)

0
161

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศแด่ พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันตุราช (เจ้าจันทกินรี) ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินรี)

S__121774244_0.jpg S__121774250_0.jpg S__121774245_0.jpg S__121774248_0.jpg S__121774251_0.jpg S__121774254_0.jpg