ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่อาคารศูนย์จำหน่ายอาหารและสินค้า และพื้นที่ลานจอดรถเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยวิธีประมูล (ครั้งที่ ๒)