โครงการอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๗

0
3003

วันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรหมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อสร้างอาสาสมัครสัตวแพทย์เทศบาลเมืองมุกดาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านสัตวแพทย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

93676C18-42D4-47E7-BF3C-355A24646811_0.jpg 6BEBB68C-D804-45F5-95EA-441061D688B3_0.jpg temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4997624702089181069_214016389036119_1.jpg temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4997624702089181069_214016389601223_0.jpg temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4997624702089181069_214016389020910_1.jpg