เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

0
3343

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

IMG_5835.jpg IMG_5830.jpg IMG_5841.jpg IMG_5863.jpg IMG_5839.jpg