ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

0
1826

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ที่มาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคม การบริหารงาน และด้านงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

208604_0.jpg 4314434_0.jpg 2086241.jpg 4314440_0.jpg