ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลราคา ให้เอกชนเช่าพื้นที่อาคารศูนย์จำหน่ายอาหารและสินค้า และพื้นที่ลานจอดรถเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยวิธีประมูล

0
112