การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

0
271

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

IMG_4648.jpg IMG_4645.jpg IMG_4664.jpg IMG_4647.jpg IMG_4674.jpg IMG_4623.jpg