เทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงตรวจสอบตลาดเทศบาล ๑, ๒ พร้อมชี้แจงการเข้าใช้พื้นที่ตลาดเทศบาล

0
409

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ตลาดเทศบาล ๑ และตลาดเทศบาล ๒ นำโดย นายวิระยศ เรียมแสน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล พร้อมนายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนางวัฒนา จัตุพันธ์ เจ้าหน้าที่กองคลัง เพื่อตรวจสอบการทำสัญญาเช่าแผงจำหน่ายสินค้าและการค้างชำระค่าเช่า ทั้งนี้ เทศบาลได้กำหนดประชุมผู้ประกอบการ ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ตลาดเทศบาล ๒ เพื่อชี้แจงการเข้าใช้พื้นที่ตลาด และการทำสัญญาเช่าเพื่อเข้าใช้พื้นที่ตลาด ตามระเบียบต่อไป

124020_0.jpg 124036_0.jpg 124108_0.jpg 124027_0.jpg