งานสัตวแพทย์ ส่งมอบสุนัขโครงการ “หาบ้านให้น้อง” ลดปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล

0
5615

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑ .๐๐ น. งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการส่งมอบลูกสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ให้กับบ้านอุปการะ “โครงการหาบ้านให้น้อง” ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องสุนัขจรจัดในชุมชนศรีประเสริฐ และชุมชนอรุณรังสี โดยมีบ้านรับอุปการะสุนัขจรจัด ทั้งหมด ๓ ครัวเรือน เป็นลูกสุนัขจำนวน ๕ ตัว เบื้องต้นงานสัตวแพทย์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และจัดทำสมุดประจำตัวให้กับสุนัขจรดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

temp_c41258e3d166fd60caaaf2f81ed49f53d_4976911568004584712_579125666629810_0.jpg temp_c41258e3d166fd60caaaf2f81ed49f53d_4977288950124221811_614634527799858_0.jpg 57A8E5FB-10F4-466E-ADFA-368BAAE540D9_0.jpg