ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองมุกดาหารใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

0
183