อปพร. เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับการตรวจประเมินศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗

0
6192

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่อปพร. และฝ่ายป้องกันฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร ที่ออกตรวจประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

4049664_0.jpg 22.jpg 4049699_1.jpg