นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา ชั้น ตรี – โท – เอก) ประจำปี ๒๕๖๖

0
5875

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา ชั้น ตรี – โท – เอก) ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๘๒ ทุน ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนนาโป – โคกสุวรรณ

S__25559066_0.jpg S__25559077_0.jpg S__25559071_0.jpg