พิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
4865

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงานโครงการโดย นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย/งาน เจ้าหน้าที่บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ มุกดาหาร

ทั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมุกดาหาร ที่มาร่วมบรรยายในหัวข้อ แนวทางแก้ไขปัญหาและผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ และการคัดเลือกปัญหาสุขภาพและการดำเนินการตามแผนสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ต่อไป

IMG_4003.jpg IMG_3923.jpg IMG_3995.jpg IMG_3972.jpg IMG_4079.jpg IMG_4085.jpg