กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนศรีพัฒนา ๑

0
1909

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองสวัสดิการสังคม งานฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนศรีพัฒนา ๑ จำนวน ๕ ราย

473640_0.jpg