การจัดประชุมเลือกซ่อมกรรมการชุมชนในพื้นที่เทศบาล ชุมชนศรีสุมังค์

0
7394

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเลือกซ่อมกรรมการชุมชนในพื้นที่เทศบาล (ทดแทนตำแหน่งว่าง) จำนวน ๘ ชุมชน จัดประชุมเลือกซ่อมกรรมการชุมชนศรีสุมังค์ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมุกดาหาร นำโดยนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีฯ นายยุทธพร จีระออน ท่านรองปลัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประชุมเลือกกรรมการชุมชน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสุมังค์

562231_0.jpg 562237_0.jpg 562241_0.jpg 562239_0.jpg