ทำความสะอาดบริเวณเขื่อนริมโขง บริเวณตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
11935

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดสถานที่จัดงานประเพณีแข่งเรือยาว เทศกาลออกพรรษา บริเวณเขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร

87636_0.jpg 87642_0.jpg 87660_0.jpg 87663_0.jpg