กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด ที่ถนนดำรงมุกดา

0
13963

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองช่าง ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ที่ถนนดำรงมุกดา

S__30867638_0.jpg S__30867644_0.jpg S__30867653_0.jpg S__30867661_0.jpg