งานไฟฟ้า ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ

0
8080

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ดังนี้ ถนนสมุทรศักดารักษ์ ถนนสองนางสถิตย์ ถนนวงศ์คำพา ตาดแคน ซอย ๙ ตาดแคนซอย ๑๘ ชุมชนตาดแคน ชุมชนศรีบุญเรือง ถนนศรีบุญเรือง และเทศบาลมุกดาหาร

127376_0.jpg 127386_0.jpg 127391_0.jpg 127398_0.jpg