งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร และโอนย้ายตำแหน่ง ๒๕๖๖

0
13207

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหารและร่วมแสดงความยินดีกับปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร , ข้าราชการสังกัดกองช่าง เนื่องในโอกาสที่ได้โอนย้ายตำแหน่ง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย/งาน พนักงาน และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมแสดงมุทิตาจิตโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องพลอยบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมพลอย พาเลซ มุกดาหาร

S__24510493_0.jpg S__24510496_0.jpg S__24510504_0.jpg S__24510508_0.jpg S__24510513_0.jpg S__24510511_0.jpg