พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

0
4425

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระหว่างวัดคำสายทอง , วัดนิรมิต ,เทศบาลเมืองมุกดาหาร ,โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1 วัดคำสายทอง) ,โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิต) และชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน ๔ ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนตาดแคน ๑ ตาดแคน ๒ ตาดแคน ๓ และชุมชนคำสายทอง โดยมีเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ ,เจ้าอาวาสวัดนิรมิต, รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร , ปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ,รองปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ , ประธานชุมชน และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญวัดคำสายทอง

S__24453159_0.jpg S__24453168_0.jpg S__24453167_0.jpg S__24453162_0.jpg S__24453164_0.jpg S__24453170_0.jpg