ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านองค์กรต้นแบบและบุคคลต้นแบบจากเทศบาลตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

0
12431

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ที่มาศึกษาดูงาน ด้านองค์กรต้นแบบและบุคคลต้นแบบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาองค์กรและบุคคลในองค์กรต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการงาน ร่วมต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

3832629_0.jpg S__7127049_0.jpg S__7127044_0.jpg S__7127046_0.jpg S__7127048_0.jpg