การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

0
10357

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__23961633_0.jpg S__23961638_0.jpg S__23961640_0.jpg S__23961636_0.jpg S__23961634_0.jpg