งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ

0
19423

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่จุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ดังนี้ ศูนย์ราชการ ซอยสนิทวงค์ ตาดแคน18 ถนน ตาดแคนพัฒนา สวนสุขภาพ และดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนี้ สามแยกทางเข้า กศน. ซอยหาญเจริญ ซอยตาดแตน๑๘ ทำการซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนหัวโคมไฟใหม่ รอบศูนย์ราชการ ศูนย์ราชการบางส่วน ซอยตาดแคน๑ ซอยพลธิราช ชุมชนนาโปใหญ่ ซอยคำแก้ว ซ.หนองบุตรโคตร ถนน พุทธเจริญ ซอยค่ายลูกเสือ๗ ถนนวงศ์คำพา

120820.jpg 120899.jpg 120912.jpg 120821.jpg