ทม.มุกดาหาร ร่วมจัดอบรม นศท. ด้านการป้องกันอัคคีภัยและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

0
9105

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ และ ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักศึกษาวิชาทหารจำนวน ๕๙๐ คน ซึ่งมาจากสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน ๙ แห่ง ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมุกดาหาร

3609849.jpg 3609880.jpg 3609878.jpg 3609850.jpg