รณรงค์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ณ ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

0
6798

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (สสจ.มุกดาหาร) ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร(สวท.มุกดาหาร) เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเครื่อข่ายภาคประชาสังคมจิตอาสา ทำการรณรงค์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ณ ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

3523920.jpg 3523942.jpg 3523922.jpg 3523947.jpg