ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดโดยจังหวัดมุกดาหาร

0
17498

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖ต เวลา ๐๕.๕๐ เป็นต้นไป นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ และนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดโดยจังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ทังนี้มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๙๐๐ คน

S__39075845.jpg 3516577.jpg 3516537.jpg 455983.jpg 455981.jpg 455979.jpg