งานรักษาความสะอาด เข้าสำรวจและดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณศรีประเสริฐ ซอย ๒

0
18845

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานรักษาความสะอาด เข้าสำรวจและดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณซอยศรีประเสริฐ ๒ จากการสำรวจพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล มีป้ายแจ้งเตือนห้ามทิ้งขยะ แต่มีผู้ฝ่าฝืน ทำให้เกิดการทิ้งขยะสะสมในพื้นที่ดังกล่าว เบื้องต้นงานรักษาความสะอาดได้ดำเนินการเก็บขยะเพื่อลดปริมาณขยะไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนประชาชน

139974.jpg 139971.jpg 139975.jpg