งานสัตวแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนตาดแคน ๑

0
18170

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนตาดแคน ๑ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทั้งสิ้น ๑๘๕ ตัว

temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4886065511968731058_175890720818057.jpg temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4886065511968731058_175890721016182.jpg temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4886065511968731058_175890720471390.jpg