งานรักษาความสะอาด ร่วมกับฝ่ายป้องกันฯ ดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑

0
18771

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑ เพื่อรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องตามหลักสุขาภิบาล

S__3825798.jpg S__3825792.jpg S__3825794.jpg S__3825801.jpg