งานควบคุมโรคฯ ออกพ่นควันกำจัดยุง วัดศรีมงคลเหนือ

0
9871

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นควันกำจัดยุง ณ วัดศรีมงคลเหนือ

S__30908512.jpg S__30908523.jpg