งานสัตวแพทย์ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนศรีมุกดาหาร๑

0
1115

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนศรีมุกดาหาร ๑ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทั้งสิ้น ๘๖ ตัว

2.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4885332891945161987_84978720571591.jpg 4.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4885332891945161987_84978721075550.jpg 5.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4885332891945161987_84978720710081.jpg 3.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4885332891945161987_84978720646956.jpg