งานสัตวแพทย์ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนค่ายลูกเสือ

0
20218

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนค่ายลูกเสือ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทั้งสิ้น ๔๕ ตัว ณ ที่ทำการชุมชนค่ายลูกเสือ

2.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_48822795805433003318_666623211935230.jpg 3.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4882795805433003318_666623211974189.jpg 4.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4882795805433003318_666623211897782.jpg