งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วม สภ.เมืองมุกดาหาร จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย รร.มุกดาหาร

0
13321

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเทศกิจ ร่วมกับงานจราจร สภ.เมืองมุกดาหาร ออกปฏิบัติอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร ระดับชั้น ม.๑ และชั้น ม.๔ จำนวน ๗๐๐ คน ภายใต้โครงการยกระดับสถานศึกษาและท้องถิ่นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร

3478033.jpg 3478454.jpg 3478449.jpg