กองช่าง ออกปฏิบัติงานขุดลอกท่อรางระบายน้ำ เพื่อรองรับการระบายน้ำในฤดูฝน

0
9456

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการออกปฏิบัติงานขุดลอกท่อรางระบายน้ำ บริเวณถนนวิวิธสุรการ เพื่อเตรียมรองรับการระบายน้ำในฤดูฝน

S__22183969.jpg S__22183962.jpg