พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันจักรี” ประจำปี ๒๕๖๖

0
11652

๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖ต ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร

BE79DCB6-A073-4DD0-B8AA-768F73FB761F.jpg 40958959-349F-482B-84AD-B071C3361C5A.jpg 7FD565D9-3A8A-43F6-BBC8-7FF71D8234AA.jpg 5A855E37-E525-4CFF-BB0D-5473DB936F09.jpg 1129CB80-A3C4-4128-8166-E785FBD91B0D.jpg