ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยตาดแคน 1/1 ชุมชนตาดแคน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)