ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการถนนคนเดินฯ เพื่อพัฒนาการจัดงานต่อไป

0
244

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยคณะทำงานถนนคนเดินตลาดอินโดจีน(มุกดาหาร) จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการถนนคนเดินฯ เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากการจัดงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปปรับปรังการจัดงานต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร