ประชุมหารือในการตรวจสภาพเรือ เพื่อขอต่อใบอนุญาตใช้เรือมุกดาหารปริ้นเซส จากสนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม

0
338

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม หารือ รับคำปรึกษาแนะนำในการตรวจสภาพเรือ เพื่อขอต่อใบอนุญาตใช้เรือมุกดาหารปริ้นเซส จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม โดยมีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายช่างโยธาอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารท่าเทียบเรือท่าข้าม เทศบาลเมืองมุกดาหาร

596555.jpg 596556.jpg