ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนยากจน และรวบรวมข้อมูล ส่งพมจ. และคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลฯ

0
237

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนยากจน และรวบรวมข้อมูล ส่งพมจ. และเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป

S__10125488.jpg