ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 3 ถนนสำราญชายโขงใต้ ยาวไม่น้อยกว่า 685 เมตร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
170