พิธีเปิดเวทีรวมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวมหมวกนิรภัย 100% และบูรณาการความร่วมมือลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนเพื่อทุกชีวิตปลอดภัย

0
246

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีรวมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวมหมวกนิรภัย 100% และบูรณาการความร่วมมือลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนเพื่อทุกชีวิตปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 1.jpg