การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย/งาน เทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

0
703
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย/งาน เทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓ 2c2cb350d20e58746.jpg 402e553b20f7954b8.jpg 36cedf77940cb7f49.jpg 57142d1799bf41cc6.jpg 6.jpg 10a77cbd4d9f2fc57.jpg